Thực hiện tháng cao điểm xây dựng xã NTM nâng cao, các thôn trên địa bàn toàn xã Tân Dân tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, phát quang hành lang giao thông, hành lang lưới điện, cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các thôn tập trung vận động tuyên truyền hộ gia đình phân loại xử lý rác, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, trồng bổ sung các tuyến đường hàng rào xanh, bổ sung dụng cụ vui chơi thể thao tại các điểm khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao thôn như xít đu, bập bênh, xà đơn, xà kép, thú nhún, lắp bảng biển niêm yết tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 ở 12/12 thôn, đến nay 12/12 thôn đã lắp Wifi miễn phí, phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả c
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 99.074
Online: 78