Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao trong 6 tháng còn lại của năm 2023, là nhiệm vụ trọng tâm mà xã Tân Dân đề ra tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa II.

Sáng ngày 11/7, HĐND xã Tân Dân khóa II nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và  bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng, các đồng chí trong Tổ công tác của huyện phụ trách xã cùng tham dự.

ÔngTrần Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dân khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm, xã Tân Dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 19/20 tiêu chí xã NTM nâng cao; 5/12 thôn tiếp tục duy trì đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Cán bộ và nhân dân xã Tân Dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM nâng cao.

Nhận và cấp hơn 140 tấn xi măng làm đường GTNT, làm mới 500m đường GTNT, mở rộng 550m đường ngõ xóm, lề đường. Vận động nhân dân chỉnh trang 40 vườn hộ, xây dựng 8 nhà vệ sinh tự hoại, trồng mới 350m hàng rào xanh; lắp đặt 48 pano apphich, 19 mắt camera an ninh. Xây dựng 2 điểm tập kết rác thải, lắp đặt 10 ống bi đựng bao gói thuốc BVTV. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà văn hóa đa chức năng xã, khu vui chơi cho người già, trẻ em.

 

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm hơn 6,73 tỷ đồng đạt 30,5% kế hoạch. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, Quốc phòng - An ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Dân báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, báo caó kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã.

Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Dân thông qua các báo cáo, tờ trình, tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực xây dựng NTM, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự,...

6 tháng cuối năm năm 2023, xã Tân Dân tập trung chỉ đạo xã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao. Chỉ đạo các thôn tiếp tục hoàn thiện và duy trì bền vững các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng trên 1,4 km đường GTNT, 500m mương cứng nội đồng, thảm 1km đường nhựa cacbon; xây dựng 5 mô hình vừa và nhỏ, 1 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu thu ngân sách đúng, đủ theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 99.070
Online: 80