Tệp đính kèm   https://ductho.hatinh.gov.vn/portal/DinhKemTinBai/2023-09/Cong-dien-day-nhanh-tien-do-thu-hoach-lua-He-Thu-nam-2023_huylqdt-05-09-2023_10h10p09(05.09.2023_15h04p51)_signed_085608.pdf

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 99.064
Online: 57