Thời gian không còn nhiều xã Đức Thanh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là nêu cao trách nhiện của cán bô, đảng viên và toàn thể nhân dân hơn nữa trong việc hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí văn hóa, môi trường, khu dân cư mẫu

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung tại buổi kiểm tra, thẩm định thực hiện xây dựng NTM ở xã Đức Thanh.

 

Xã Đức Thanh đã đạt 15/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 80-90 % 

Qua kiểm tra, thẩm định, đoàn liên ngành huyện đánh giá xã Đức Thanh đến thời điểm này, đạt 15/20 tiêu chí, các tiêu chí :giao thông, Môi trường, Khu dân cư mẫu, Cơ sở vật chất văn hóa, Trường học đạt từ 80-90% Trong thời gian qua, xã Đức Thanh đã tranh thủ được mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển đúng hướng, nguồn lực lao động ở nông thôn có thêm việc làm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới... 

Tuy nhiên để đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay, đoàn liên nghành đề nghị xã Đức Thanh tiếp tục củng cố để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, xác định rõ kế hoạch, khối lượng đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ,nhân dân vào cuộc một cách quyết liệt tập trung xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại 5 thôn,  khu dân cư mẫu, thực hiện có hiệu quả việc cải tạo vườn hộ, tổ chức sản xuất gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, di dời những công trình chăn nuôi chưa đảm bảo...trồng thêm hàng rào xanh, đắp lề đường giao thông và củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt./.

Đức Thanh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  613 người đã bình chọn
  Thống kê: 137.945
  Online: 57