ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC THANH

 

 
 

Số:  04 /KH-UBND-VH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đức Thanh, ngày 05 tháng 02  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải Cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND-VH ngày 26/12/2017 của UBND xã về Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Ủy ban nhân dân xã tổ chức giải Cờ tướng với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tạo không khí vui tươi lành mạnh, xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ngày càng sâu rộng trong nhân dân.

- Công tác tổ chức phải được tổ chức chu đáo, đảm bảo tính khách quan, công bằng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thi đấu và cổ vũ với tinh thần thể thao và hữu nghị.

II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - THỜI GIAN:

1. Đối tượng:

- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

2. Nội dung:

- Mỗi đơn vị thôn, xóm cử ra 2 VĐV nam tham gia thi đấu. Được chia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 5 VĐV của 5 đơn vị thôn, xóm.

- Thi đấu mỗi ván 3 hiệp, thắng 2 hiệp được xử thắng, nếu 2 VĐV hòa thì thi đấu tiếp hiệp 4, hình thức thi đấu vòng tròn theo sơ đồ của Ban tổ chức (có mẫu kèm theo)

- Áp dụng Luật Cờ tướng hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

3. Thời gian tổ chức:

- 8 giờ 00 ngày 25/02/2018 (tức ngày 10/01 Âm lịch) : Tổ chức khai mạc và thi đấu.

4. Địa điểm:

- Địa điểm thi đấu tại trú sở UBND xã Đức Thanh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức: Có quyết định kèm theo

2. Ban Trọng tài: Do UBND xã lựa chọn.

3. Ban Thư ký:

         - Bà Mai Thị Trang          - Văn hóa – xã hội                 

         - Bà Trần Thị Hằng         - Bí thư Đoàn xã                    

4. Cơ cấu giải thưởng:

+ Giải nhất: 01 giải: 300.000đ

+ Giải nhì: 01 giải: 200.000đ

+ Giải ba: 02 giải: 100.000đ

5. Phân công thực hiện:

5.1. Đ/c Trần Văn Hải – Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban chỉ đạo chung

5.2. Đ/c Mai Thị Trang – HĐ văn hóa – Tham mưu công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cho giải

5.3.Đ/c Phan Đình Sáng – Trưởng Công an xã – Phụ trách công tác ANTT trước, trong và sau giải

5.4. Đ/c Trần Văn Phúc – Chủ tịch UBMTTQ xã, Đ/c Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Hội ND xã, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN xã, Đ/c Đoàn Văn Thân – Chủ tịch Hội CCB xã, Đ/c Trần Thị Hằng – Bí thư Đoàn xã – Vận động hội viên, đoàn viên tham gia thi đấu và cổ cũ cho mùa giải

5.5. Đ/c Nguyễn Thị Đức – Trưởng Ban TC – chi đủ ngân sách cho giải

5.6. Các đồng chí Thôn trưởng thôn xóm: chịu trách nhiệm điều động vận động viên tham gia giải có danh sách gửi về BCĐ trước ngày quy định

- Lập danh sách vận động viên tham gia gửi về UBND xã (qua Ban văn hóa) chậm nhất sáng ngày  03/02/2018.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải Cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, UBND xã đề nghị các đoàn thể, ban ngành có liên quan, các đơn vị thôn xóm nghiêm túc thực hiện để góp phần cho Giải Cờ tướng thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:                                

 • Phòng VH huyện (B/c);
 • TT Đảng ủy – HĐND xã (B/c);
 • Các ban nghành, đoàn thể;
 • Các đơn vị thôn, xóm;
 • Lưu: VP/UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.977
  Online: 44