ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC THANH

 

 
 

Số: 01/KH-UBND-VH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

Đức Thanh, ngày 02  tháng  01  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng,

mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số: 3339/KH-UBND-VH ngày 26/12/2018 của UBND huyện Đức Thọ về công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (3/2/1930 – 3/2/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 để tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, sôi nổi trong những ngày vui của dân tộc và dấy lên phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân với những nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về những thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp đón tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Gắn với việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vận động nhân dân thực hiện những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác trong dịp tết.

II. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, đón Xuân Kỷ Hợi.

- Tuyên truyền kết quả và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh của huyện nhà và của xã trên hệ thống truyền thanh và trong sinh hoạt của các tổ chức trong hệ thống chính trị

- Tổ chức lên băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ  Đảng, cờ Tổ quốc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi.

- Tổ chức tổng dọn vệ sinh tại Trú sở, Trường học, Trạm y tế trên địa bàn xã, Đài bia tưởng niệm, nhà văn hóa thôn, đường làng ngõ xóm.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, Thể dục, thế thao:

+ Về văn hóa, văn nghệ: Giao trách nhiệm cho các thôn, xóm tổ chức đêm văn nghệ thời gian từ tối ngày 01/02/2019 đến tối ngày 04/02/2019 (tức tối 27 đến đêm giao thừa) tùy đơn vị thôn, xóm sắp xếp tại nhà văn hóa thôn, xóm.

+ Về thể thao: Tổ chức vui chơi và tổ chức giải bóng đá nam thanh niên mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi giữa các đơn vị thôn, xóm tại sân vận động xã và tổ chức giải bóng chuyền nữ các đơn vị thôn, xóm tại sân bóng chuyền thôn Thanh Đình.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức

-         Lên khẩu hiệu, treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng:

+ Từ ngày 30/01 – 14/02/2018 (tức ngày 25/12 năm Mậu Tuất – 10/01 năm Kỷ Hợi)

.- Tổ chức đồng loạt dọn vệ sinh Trú sở, Trường học, Trạm y tế trên địa bàn xã, Đài bia tưởng niệm vào ngày 31/01/2018 (Tức ngày 26 Âm Lịch).

- Tổ chức văn nghệ tại Nhà văn hóa các thôn từ tối ngày 01/02/2019 đến tối ngày 04/02/2019 (tức tối 27 đến đêm giao thừa)

- Thể thao: Tổ chức đá bóng trận khai mạc chiều 27 tết tại sân vận động xã. Tổ chức giải bóng chuyền nữ dự kiến khai mạc chiều mồng 5 tết tại sân bóng chuyền thôn Thanh Đình.

IV. Tổ chức thực hiện

-         Ở xã:

+ Các tổ chức, cơ quan tiến hành treo cờ, dọn vệ sinh tại các cơ quan đơn vị mình.

+ Ban văn hóa, Đoàn thanh niên phối hợp tiến hành lên băng cờ, khẩu hiệu tại trung tâm văn hóa xã, kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập ĐCSVN.

+ UBMTTQ xã, các đoàn thể, các ban nghành tuyên truyền vận động nhân dân đồng loạt treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc mừng Đảng, mừng Xuân.

+ Đài truyền thanh xã tích cực tuyên truyền theo chủ đề: vui tết đón xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, tuyên truyền treo cờ trong nhân dân.

+ Cùng với việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân các ngành Công an, Quân sự có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui tết đón xuân.

-         Ở thôn, xóm:

+ Cấp ủy chi bộ, thôn trưởng, ban chấp hành các chi hội: Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh dưới sự điều hành của cấp ủy tiến hành treo cờ tại nhà văn hóa thôn. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc vận động nhân dân đồng loạt treo cờ mừng Đảng, mừng Xuân. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh đường lãng, ngõ xóm.

+ Thành lập đội tuyển tham gia các giải do xã tổ chức đạt kết quả cao

+ Mỗi đơn vị thôn, xóm tiến hành lên ít nhất 01 khẩu hiệu tuyên truyền treo ở các tuyến đường chính của thôn, xóm mình

Nội dung khẩu hiệu:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)!

3. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Xộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)!

4. Đảng Cộng Sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sỗng mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

+ Tổ chức tốt đêm văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn và vui chơi thể thao ở xã tổ chức trong những ngày vui tết đón xuân.

Trên đây là một số nội dung tổ chức các hoạt động trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi yêu cầu các cơ quan đoàn thể, ban ngành, thôn xóm và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

      -    Phòng Văn hóa huyện (B/c);

-          Thường vụ Đảng ủy (B/c);

-          TT HĐND xã (B/c);

-          TT UBND xã (B/c);

-          Các ban ngành, thôn xóm;

-         Lưu: VP/UBND, VH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.970
  Online: 56