Căn cứ kế hoạch số 05/KH-BCH ngày 04/3/2021 của Ban CHQS xã Thanh BÌnh Thịnh. Sáng hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2021 UBND xã Thanh BÌnh Thịnh tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2021

Đ/C Đinh Văn Sâm-CHTQS xã khai mạc, công bố quyết định hoàn thành nghĩa vụ dân quân, công bố quyết định kết nạp chiến sỹ năm thứ nhất, công bố quyết định điều động dân quân tham gia huấn luyện

Lãnh đạo cơ quan cấp trên phát biểu chỉ đạo

Đ/C Đoàn Ngọc Hường-CTUBND xã phát biểu và giao nhiệm vụ cho LLDQ

Kết thúc khai mạc. Tiến hành huấn luyện các nội dung theo kế hoạch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.641
    Online: 476