Quy trình này quy định trình tự thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn tại Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức. TT Trình tự Trách nhiệm Biểu mẫu/ Kết quả 1 Tiếp nhận đơn Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận tất cả các đơn, bao gồm đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Sở qua các nguồn sau: Nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp công dân Nhận qua đường bưu điện, qua Bộ phận văn thư; Bộ phận một cửa Đơn thư gửi trực tiếp đến Lãnh đạo Sở đều chuyển tới phòng thanh tra để xử lý theo quy định. Cán bộ được phân công khi nhận được đơn từ tất cả các nguồn chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra và xem xét nội dung đơn. Cán bộ tiếp công dân chỉ nhận đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Văn thư, cán bộ tiếp công dân Sổ theo dõi đơn 2 Phân loại đơn: Cán bộ tiếp công dân tiến hành phân loại, xử lý đơn ngay trong ngày. Đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý: Lưu đơn vào sổ theo dõi. Đối với đơn đủ điều kiện thụ lý: thực hiện tiếp bước xử lý đơn. Đối với đơn đã xử lý một lần rồi: xử lý theo quy định. Cán bộ tiếp công dân Sổ theo dõi đơn 3 Xử lý đơn theo quy định pháp luật: 1. Đơn không thuộc thẩm quyền Cán bộ tiếp công dân không tiếp nhận các đơn giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những đơn đã được Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết nay kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới. Cán bộ tiếp công dân trả lời và hướng dẫn trực tiếp với công dân hoặc thông báo qua điện thoại, có văn bản chỉ dẫn công dân gửi đơn đúng nơi có thẩm quyền giải quyết theo qui định của Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố cáo. 2. Đơn thuộc thẩm quyền: - Đối với đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì Cán bộ tiếp công dân lập Phiếu tiếp nhận đơn thành 02 bản, gửi công dân 1 bản và lưu 01 bản tại Bộ phận tiếp công dân. Sau đó vào Sổ tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. - Xem xét, đề xuất xử lý đơn: Căn cứ vào nội dung, tính chất vụ việc của đơn, cán bộ tiếp dân đề xuất ý kiến xử lý báo cáo lãnh đạo cho ý kiến xử lý - Cán bộ tiếp dân - Thanh tra sở Sổ theo dõi đơn 4 Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đơn vị được phân công tiến hành xử lý Lưu ý: Việc xử lý đơn được cập nhật, ghi chép đầy đủ trong Sổ theo dõi xử lý đơn . Sổ theo dõi đơn 5 Theo dõi việc xử lý đơn: Cán bộ xử lý đơn theo dõi kết quả xử lý đơn để phục vụ cho công tác tiếp công dân, tổng hợp, báo cáo; tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng đôn đốc các phòng ban chức năng giải quyết đơn kiến nghị của công dân Cán bộ tiếp công dân Sổ theo dõi đơn 6 Lưu hồ sơ: Thực hiện theo mục 7 quy trình - Đơn kiến nghị: Lưu tại phòng, ban chức năng - Đơn khiếu nại, tố cáo: Lưu tại Thanh tra Sở Phòng chức năng/ Thanh tra . . . . .

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 75.386
Online: 44