Đoàn kiểm tra vườn mẫu của ông Nguyễn Kim - thôn Văn Khang

  Cơ bản hoàn thành 20/20 tiêu chí là kết quả do Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp tại Hội nghị thẩm định các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Đức Tùng để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 được diễn ra vào  chiều 30/11.

Là xã ngoài đê, thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, nhưng được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện, xã Đức Tùng đã tranh thủ được mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp phát triển đúng hướng, nguồn lực lao động ở nông thôn có thêm việc làm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9.5%, đời sống an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới...Nhân dân phấn khởi trước những đổi thay từ công cuộc xây dựng NTM.

 Kết quả điều tra tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99%. Đức Tùng cũng một trong những địa phương ở Đức Thọ huy đông được nguồn lực lớn để xây dựng NTM với trên 74 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 26 tỷ đồng chiếm 34,26%.

Qua kiểm tra đánh giá thực tế từng tiêu chí, Đoàn đã thống nhất đánh giá xã Đức Tùng  đạt 20/20 tiêu chí, trong đó nhiều tiêu chí đạt cao như: cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế, hình thức tổ chức sản xuất, quốc phòng an ninh ... và được ghi tên vào danh sách bỏ phiếu trình hội đồng thẩm định Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn. Đồng thời Đoàn cũng đề nghị từ nay đến ngày 10/12/2017, xã Đức Tùng cần tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình đang xây dựng dở dang, chỉnh trang  vườn hộ và công trình chăn nuôi, trồng hàng rào xanh, đắp lề đường giao thông và củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.137
    Online: 46