Sở Công thương vừa tổ chức lễ ký kết đỡ đầu, hỗ trợ xã Đức Nhân đạt chuẩn NTM năm 2017. Dự buổi làm việc có Giám đốc Sở công Thương Hoàng Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung.

       Đồng hành với Đức Nhân trong xây dựng NTM, Sở Công thương sẽ huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ Đức Nhân đạt chuẩn bền vững một số tiêu chí như: điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hỗ trợ phát triển bền vững nâng cao thu nhập cho người dân…Sở công thương sẽ căn cứ các nội dung đã ký kết để phân công và giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn, đơn vị, cá nhân phụ trách để triển khai có hiệu quả việc đỡ đầu Đức Nhân đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017.

Trước mắt, Sở sẽ huy động lực lượng ĐVTN phối hợp chỉnh trang lại hệ thống điện sau công tơ và phát quang hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã; tặng bóng đèn compac tiết kiệm điện, hỗ trợ dây, bóng đèn, bảng điện... cho một số gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; hỗ trợ xây dựng hệ thống bàn đá granit đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đức Nhân…

      Ngoài ra, ngành sẽ cùng với địa phương bàn các giải pháp phát triển CN-TTCN và thương mại dịch vụ; lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở của Đức Nhân tham gia các hội chợ thương mại để xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

 

Theo ductho.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.119
    Online: 60