Theo quyết định vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, đây là số tiền nằm trong kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, có 4 huyện có từ 3 xã được hỗ trợ gồm: Can Lộc (Khánh Lộc 120 triệu, Tiến Lộc 120 triệu, Thượng Lộc 300 triệu); Thạch Hà (Tượng Sơn 300 triệu, Thạch Long 120 triệu, Thạch Liên 120 triệu); Đức Thọ (Tùng Ảnh 540 triệu, Đức Yên 120 triệu, Trung Lễ 120 triệu); Nghi Xuân (Tiên Điền 300 triệu, Xuân Viên 120 triệu, Xuân Thành 120 triệu).

Huyện Cẩm Xuyên có 2 địa phương được hỗ trợ là Cẩm Bình 300 triệu và Cẩm Yên 120 triệu.

5 địa phương có 1 xã được hỗ trợ gồm: Hương Khê (xã Hương Trà 300 triệu); Vũ Quang (Đức Hương 120 triệu); Kỳ Anh (xã Kỳ Tân 120 triệu); Hương Sơn (Sơn Kim 1: 120 triệu); TP Hà Tĩnh (Thạch Hạ 120 triệu).

UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố; chủ tịch UBND các xã được giao kế hoạch vốn nêu trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy huy hiệu quả thiết thực và đảm bảo đúng quy định hiện hành;

Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.134
    Online: 471