Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam gắn hưởng ứng Đông Xuân tình nguyện 2020-2021.

Đoàn xã Tùng Châu tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11, gắn tuyên truyền giáo dục pháp luật tới cán bộ Đoàn viên thanh niên đồng thời tổ chức lao động thu gom rác thải trên địa bàn xã.

Về tham dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh UVBTV Huyện Đoàn, các đồng chí trong Ban công an, Tư pháp xã, cùng toàn thể các đồng chí bí thư chi Đoàn và ĐVTN trong toàn xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 59.269
Online: 49