Sáng ngày 16/3/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức và Trung tá Trần Minh Đức - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 Trần Minh Đức - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện chủ trì hội nghị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 54.085
Online: 5