Sáng ngày 29/6/2021 đã diễn ra kỳ họp HĐND xã Tùng Châu khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ nhất. Về dự kỳ họp có ông Trần Hoài Đức PBT- CT HĐND Huyện, ông Bùi Lê Văn Trưởng ban Dân vận - Thường vụ phụ trách xã, Bà Cù Thị Mỹ Hiệp TVĐU-Trưởng ban thanh tra Huyện, ông Nguyễn Công Hải CT Liên đoàn lao động Huyện. Tại kỳ họ đã bầu ra các chức danh CT HĐND, PCT HĐND, CT-PCT UBND, các ban hội đồng. Ông Đồng Thanh chức giữ chức CT HĐND, bà ĐInh Thị Hiền PCT HĐND, ông Nguyễn Ngọc Thơ CT UBND xã, ông Đậu Thanh Tịnh PCT UBND xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 53.453
Online: 31