Sáng ngày 01/7/2021 Hội cựu TNXP xã Tùng Châu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự đại hội và chỉ đạo. Về cấp huyện có ông Hoàng Nghĩa Thông CT Hội Cựu TNXP huyện Đức thọ,ông Nguyễn Tuấn Anh UVBTV Huyện đoàn. Ở xã ông Đồng Thanh Chức Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã, ông Nguyễn Ngọc Thơ PBT Đảng ủy-CT UBND. Đại hội đã bầu ra BCH hội cựu TNXP nhiệm kỳ,với tín nhiệm cao ông Trịnh Hồng được bầu làm CT hội cựu TNXP xã Tùng Châu nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ra đại biểu dự đại hội hội TNXP…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 53.456
Online: 52