Tiếp tục các hoạt động tình nguyện hè 2021! Chào mừng 190 thành lập và 30 năm tái lập Tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày thứ bảy tình nguyện ĐTN xã Tùng Châu triển khai:
- Hỗ trợ thôn Châu Thịnh phát quang lòng lề đường, tổng dọn VSMT.
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 7.
Các hoạt động diễn ra đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid.19!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 58.124
Online: 223