kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh. BCD Đoàn xã phối hợp với các chi đoàn thôn xóm tổ chức lao động tại khuôn viên các nhà văn hóa thiết thực chào mừng Ngày thành lập đoàn kết hợp xây dựng NTM

 

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

                                                                             Tại thôn Châu Thịnh

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây

 

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 


 

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

                                                                        Tại thôn Thịnh Kim


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.166
    Online: 82