Ngày mồng 1 đầu tháng UBND xã tổ chức chào cờ đầu tháng, triển khai nhiệm vụ trong tháng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  4 người đã bình chọn
  Thống kê: 97.354
  Online: 45