LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ LÂM TRUNG THỦY

Lịch sử xã Lâm Trung Thủy:

Lâm Trung Thủy  là một Vùng Hạ Du, phía Đông huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, cách thị trấn Đức Thọ 7km,  nằm dọc theo Quốc lộ 8A và đường 15 chạy qua trung tâm xã. Giao thông thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ thương mại. Dân số 3895 hộ, trên 10635 nhân khẩu, phân bổ trên 15 đơn vị thôn xóm. Có 2 di tích lịch sử văn hóa Quốc gia và 8 di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh, Có 3 nhà thờ giáo họ ( Nhà thờ giáo họ Ích Nội, Giáo họ Ích Ngoại, Giáo họ Tường Vân).

Tên xã qua các thời kỳ:

Giai đoạn từ trước năm 1945 đến tháng 12 năm 1947 : Đông Khê – Tường Vân – Đức Trung – Thượng Ích gọi là xã Cổ Ngu

Văn Xá – Văn lâm – Ngọc Lâm gọi là xã Văn Lâm

Từ tháng 1 năm 1948 đến tháng 6 năm 1954 nhập lại thành xã Ngu Lâm

Từ tháng 7 năm 1954 tách thành 3 xã: Đức Lâm – Trung Lễ  – Đức Thủy đến cuối tháng 12 năm 2019.

Căn cứ vào quyết định số: 819 - QĐ/UBTVQH  ngày 21 tháng 11 năm 2019 của UBTVQH. Quyết định số : 1088 – QĐ/HU ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Ban thường vụ Huyện ủy. Thành lập xã Lâm Trung Thủy có 15 thôn Thôn Hoa Ích Lâm, Thôn Ngọc Lâm, Thôn Trung Đại Lâm, Thôn Đức Hương Quang, Thôn Đồng Thanh Lâm, Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Khánh, Thôn Trung Bắc, Thôn Trung Đông, Thôn Trung Nam, Thôn Hòa Bình, Thôn Tường Vân, Thôn Trung Thành, Thôn Văn Xá và Thôn Hạ Thủy.

Diện tích: 15,02 km2, dân số 10635 người, 3895 hộ. Đảng bộ có 892 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ.

Vị trí địa lý: Về phía Đông huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, cách thị trấn Đức Thọ 7km.

Phía Bắc giáp xã: Bùi La Nhân

Phía Nam giáp xã: Thanh Bình Thịnh

Phía Đông giáp xã: Yên Hồ

Phía Tây giáp xã: An Dũng và Tân Dân

Địa hình: Đồng bằng, có đường quốc lộ 8A và đường 15 chạy qua trung tâm xã, có Trường THPT Trần Phú đóng trên địa bàn. Nhân dân có truyền thống cần cù lao động,  truyền thống cách mạng có 126 giáo sư, tiến sỹ như Làng Tiến sỹ Trung Lễ, có tiến sỹ toán họ Lê Văn Thiêm, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thiệu Huy , anh hùng lao động Trần Văn Giao.

Đặc điểm tình hình phát triển qua các thời kỳ:

Trước Cách mạng tháng Tám: Cán bộ Đảng viên tham gia nhiều phong trào như phong trào Cần Vương, Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Chống Pháp, Chống Mỹ...Có 435 liệt sỹ, toàn xã có 26 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có   73 Cán bộ Lão thành Cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa.

Sau Cách mạng tháng Tám Đảng bộ và nhân dân đã tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương. Có hàng ngàn con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đã được Đảng nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trước năm 2005.

Xã Đức Thủy và Xã Trung Lễ cũ đạt chuẩn NTM năm 2015.

Xã Đức Lâm cũ đạt chuẩn NTM năm 2017.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
92 người đã bình chọn
Thống kê: 102.345
Online: 93