Quyết định số: 6826/QĐ-UBNd, ngày 24/11/2017 của UBND huyện về việc công nhận Danh hiệu " Thôn văn hóa" giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn 2015-2017


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.033
  Online: 50