Quyết định số: 6826/QĐ-UBNd, ngày 24/11/2017 của UBND huyện về việc công nhận Danh hiệu " Thôn văn hóa" giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn 2015-2017


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 60.557
    Online: 90