Thôn Đồng Thanh Lâm tập trung hoàn thiện các hạng mục để hoàn thành các tiêu chí xây dựng Khu dân cư mẫu trong thời gian tới. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.006
  Online: 28