Chiều ngày 10/11, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện có buổi kiểm tra, đánh giá, rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lâm Trung Thủy.

Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh văn phòng NTM huyện Nguyễn Anh Đức chủ trì buổi kiểm tra.

Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, xã Lâm Trung Thủy đã bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu. Qua rà soát, các tiêu chí NTM nâng cao, đến nay xã cơ bản giữ vững các tiêu chí. Nhiều tiêu chí có chiều sâu và bền vững như: giao thông, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư.

Các tuyến đường giao thông đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết ( biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, cây xanh...)

Tuyến đường hoa thông minh tại thôn Ngọc Lâm được đầu tư 70 triệu đồng lắp đặt 28 giàn hoa giấy.

42 hộ dân hiến trên 500 m2 đất để mở rộng đường trục thôn dài 500 m tại thôn Đức Hương Quang từ 3,5 m lên 5 m.

Đối với 4 tiêu chí NTM kiểu mẫu như đã đạt được kết quả bước đầu, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng, 12/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, đầu tư xây dựng mô hình thôn thông minh tại thôn Ngọc Lâm, ra mắt nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn  xã đạt chuẩn văn hóa. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

15/15 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn và được lắp đặt các dụng cụ TDTT ngoài trời.

Nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Khánh

Hiện nay, xã Lâm Trung Thủy đang tập trung vận đồng người dân phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất, phá bờ vùng, bờ thửa hình thành cánh đồng lớn; xây dựng 3 khu dân cư Văn Xá, Đức Hương Quang, Đồng Thanh Lâm đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2022; Hoàn thành mô hình thôn thông minh tại thôn Ngọc Lâm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh văn phòng NTM huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị xã Lâm Trung Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trách nhiệm tự giác tham gia xây dựng NTM;  tiếp tục nâng cấp, mở rộng, đặc biệt là nhựa hóa các tuyến đường giao thông; duy trì thường xuyên việc xử lý nước thải, rác thải trong chăn nuôi; tiếp tục phủ kín hàng rào xanh. Duy trì, nâng cao tiêu chí các thôn đã đạt, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 khu dân cư còn lại; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình thôn thông minh; Huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt như: Y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa, quyết liệt chỉ đạo để giữ vững 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và hoàn thành 4 tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.023
  Online: 33