Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ bà con nông dân giảm thiểu thiệt hại trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Hội Nông dân huyện Đức Thọ tổ chức hoạt động hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ nông sản của bà con nông dân đến toàn thể cán bộ hội viên, nhân dân trên địa bàn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ bà con nông dân giảm thiểu thiệt hại trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Hội Nông dân huyện Đức Thọ tổ chức hoạt động hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ nông sản của bà con nông dân đến toàn thể cán bộ hội viên, nhân dân trên địa bàn.

ductho.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 27.314
Online: 38