Sau một thời gian vận động giải phóng mặt bằng và mở rộng tuyến đường Minh Quảng thôn Đức Hương Quang thì nay tuyến đường đã hoàn thành.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đường

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'RITAVÃ の JUNTON vivo Y12s 2023.04.02 11:01'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 4 người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trời


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.008
  Online: 25