Huyện Đức Thọ
  • CÁC BAN ĐẢNG

    Các ban xây dựng Đảng
  • Tiểu sứ tóm tắt các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

    TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  • Danh sách 39 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

    Tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lần thứ XXX khai mạc sáng 14/8, các đại biểu đã bầu 39 đồng chí...