I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  

Trích dẫn

1.  TUV, Bí thư Huyện ủy: Nguyễn Thành Đồng  0947622888 

 2.  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đặng GIang Trung   0913392186

 3. Phó Bí thư Huyện ủy:  Trần Hoài Đức  0913294892

II. VĂN PHÒNG CẤP ỦY

   Trích dẫn

1.1 Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, HĐND, UBND; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện.

1.2 Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ.

1.  HUV, CVP: Trần Cao Cường   0944101282     

2. Phó CVP:  Võ Tá Sang     0919.844809  

3. Phó CVP:  Nguyễn Thi Tiếu    0944.499468

4.  Kế toán:  Nguyễn Thị Vân    0915610880  ...

III.  BANTỔ CHỨC  

1.1- Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, UBND huyện, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, UBND về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Chính quyền.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

Trích dẫn

1.  UVBTV, Trưởng ban Tổ chức : Nguyễn Ngọc Tuấn   0915 310 789         

2   HUV, Phó TC - NV:  Phan Tiến Đạt       0965161316              

IV. ỦY BAN KIỂM TRA 

1.1-  Là cơ quan tham mưu giúp huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao. 1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của huyện uỷ.

Trích dẫn

1.  UVBTV,  Chủ nhiệm UBKT:  Cù Thị Mỹ Hiệp    0912.999325

2.  HUV, Phó KT - TTr: Nguyễn Thị Hoa Hằng  0915 197 009  

V. BAN TUYÊN GIÁO  

1.1- Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. 1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ.

Trích dẫn

1. UVBTV -Trưởng ban: Bùi Lê Văn 0946036186

1. HUV- Phó trưởng ban:  Nguyễn Qúi Hưởng :0943.086567

2. Chuyên viên...

VI. BAN DÂN VẬN   Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ.

Trích dẫn

1.  UVBTV- Trưởng ban: Đường Thị Phú : 0913424568

2.  UVBCH-Phó Ban: Trần Thị Hương    0977.451127          

VII.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN  

Trích dẫn

1. P Giám đốc : Phạm Thị Thanh  0911173986

2  Giảng viên  

3  VP-Quỹ  

4  Kế toán  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.265
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.933
  Online: 31