Các ban xây dựng Đảng

1. Ban Tổ chức Huyện ủy 

Trưởng ban : Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó ban : Đ/c Phan Tiến Đạt  

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng ban: Đ/c Bùi Lê Văn 

Phó ban: Nguyễn Qúi Hưởng 

3. Ban Dân vận Huyện ủy

Trưởng ban: Đ/c Đường Thị Phú

Phó ban: Đ/c Trần Thị Hương 

4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

Chủ nhiệm UBKT: Đ/c Cù Thị Mỹ Hiệp

Phó chủ nhiệm : Đ/c Nguyễn Hoa Hằng 

5. Văn phòng Cấp ủy 

Chánh Văn phòng: Đ/c  Trần Cao Cường

Phó Chánh VP:  Võ Tá Sang 

Phó Chánh VP: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tiếu 

6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Giám đốc: Đ/c Bùi Lê Văn 

P.giám đốc:  Đ/c Phạm Thị Thanh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.351
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.058
  Online: 89