1. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy

Sinh năm: 02/02/1965

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Đình - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học kinh tế Nông nghiệp

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 04/8/1989

2. Đồng chí Đoàn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND xã - Phó bí thư Đảng ủy

Sinh năm: 1968

Quê Quán: Thôn Quang Chiêm - xã Thanh Bình Thịnh- Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Đồng chí Võ Khắc Thái- Phó bí thường trực Đảng ủy

Sinh năm: 1974

Quê quán: XãThanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Bình Định - Xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 21/11/1990

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Chiến- Phó chủ tịch UBND xã

Sinh năm: 1983

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Bình Tiến B- xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học nông học

Lý luận chính trị: Trung cấp

5. Đồng chí: Đinh Tiến Dũng

Sinh năm 1975

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ĐKHKTT: thôn Đại Liên, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

6. Đồng chí Trần Thị Phúc - Chủ tịch MTTQ xã

Sinh năm: 1971

Quê quán: Xã Thanh BÌnh Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quanbg Chiêm- Xã Đức Thịnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học 

Lý luận chính trị: Trung cấp

7.  Đồng chí Nguyễn Thị Long- Phó chủ tịch HĐND xã

Sinh năm: 20/11/1966

Quê quán: Xã Đức Thanh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Xóm Mới- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học Nông học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 23/10/1997

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội ND xã

Sinh năm: 26/10/1975

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Đại Lợi- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 0426/04/2004

9. Đồng chí Trần Văn Hòa-  trưởng Công an xã

Sinh năm: 28/9/1979

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Đình - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Trung cấp Công an

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 27/6/2009

10. Đồng chí Đinh Văn Sâm- Chỉ huy trưởng QS xã

Sinh năm: 1982

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quang Tiến -Xã Đức Thịnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học 

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 17/10/1987

11 Đồng chí Nguyễn Thanh Truyền- HT Trường THCS Bình Thịnh

Sinh năm: 12/11/1981

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình đọ chính trị: Trung cấp

12.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã

Sinh năm: 20/7/1982

Quê quán: Xã Đức Thanh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Trung- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học kế toán

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Ngày vào đảng: 30/4/2008

13. Đồng chí Võ Tuấn Anh- Bí thư Đoàn xã

Sinh năm: 1990

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: ThônGia Thịnh- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học Vinh

Lý luận chính trị: Trung cấp

14.Đồng chí: Đoàn Xuân Phúc: Giám đốc HTX 

Sinh năm: 1957

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quang Tiến - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Ngày vào đảng: .........

15. Đồng chí Đinh Văn Trường- Trưởng trạm y tế Đức Thịnh

Ngày sinh: 28/10/1978

Trình độ CT: Trung cấp.

16. Đồng chí Phan Đăng Sơn - BT CB Bình Tiến B

Ngày sinh: 25/10/1974

17. Đồng chí Lê Thị Thiệp - BT CB Quang Tiến

Ngày sinh: 8/10/1971

18. Đồng chí Bùi Đình Sỹ- PCT UBND

Ngày sinh: 13/7/1971

Quê quán: Thôn Quang Tiến- Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ CT: Trung cấp 

19. Đồng chí Đoàn Minh Cẩn - CT HND

Ngày sinh: 3/5/1966

Trình độ CT: Trung cấp.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
613 người đã bình chọn
Thống kê: 137.950
Online: 42