1. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy

Sinh năm: 02/02/1965

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Đình - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học kinh tế Nông nghiệp

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 04/8/1989

2. Đồng chí Đoàn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND xã - Phó bí thư Đảng ủy

Sinh năm: 1968

Quê Quán: Thôn Quang Chiêm - xã Thanh Bình Thịnh- Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Đồng chí Võ Khắc Thái- Phó bí thường trực Đảng ủy

Sinh năm: 1974

Quê quán: XãThanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Bình Định - Xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 21/11/1990

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Chiến- Phó chủ tịch UBND xã

Sinh năm: 1983

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Bình Tiến B- xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học nông học

Lý luận chính trị: Trung cấp

5. Đồng chí: Đinh Tiến Dũng

Sinh năm 1975

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ĐKHKTT: thôn Đại Liên, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

6. Đồng chí Trần Thị Phúc - Chủ tịch MTTQ xã

Sinh năm: 1971

Quê quán: Xã Thanh BÌnh Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quanbg Chiêm- Xã Đức Thịnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học 

Lý luận chính trị: Trung cấp

7.  Đồng chí Nguyễn Thị Long- Phó chủ tịch HĐND xã

Sinh năm: 20/11/1966

Quê quán: Xã Đức Thanh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Xóm Mới- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học Nông học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 23/10/1997

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội ND xã

Sinh năm: 26/10/1975

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Đại Lợi- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 0426/04/2004

9. Đồng chí Trần Văn Hòa-  trưởng Công an xã

Sinh năm: 28/9/1979

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Đình - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Trung cấp Công an

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 27/6/2009

10. Đồng chí Đinh Văn Sâm- Chỉ huy trưởng QS xã

Sinh năm: 1982

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quang Tiến -Xã Đức Thịnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình độ: Đại học 

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào đảng: 17/10/1987

11 Đồng chí Nguyễn Thanh Truyền- HT Trường THCS Bình Thịnh

Sinh năm: 12/11/1981

Giáo dục phổ thông: 10/10

Trình đọ chính trị: Trung cấp

12.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã

Sinh năm: 20/7/1982

Quê quán: Xã Đức Thanh - huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh Trung- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học kế toán

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Ngày vào đảng: 30/4/2008

13. Đồng chí Võ Tuấn Anh- Bí thư Đoàn xã

Sinh năm: 1990

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: ThônGia Thịnh- Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ: Đại học Vinh

Lý luận chính trị: Trung cấp

14.Đồng chí: Đoàn Xuân Phúc: Giám đốc HTX 

Sinh năm: 1957

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Quang Tiến - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục phổ thông: 10/10

Ngày vào đảng: .........

15. Đồng chí Đinh Văn Trường- Trưởng trạm y tế Đức Thịnh

Ngày sinh: 28/10/1978

Trình độ CT: Trung cấp.

16. Đồng chí Phan Đăng Sơn - BT CB Bình Tiến B

Ngày sinh: 25/10/1974

17. Đồng chí Lê Thị Thiệp - BT CB Quang Tiến

Ngày sinh: 8/10/1971

18. Đồng chí Bùi Đình Sỹ- PCT UBND

Ngày sinh: 13/7/1971

Quê quán: Thôn Quang Tiến- Xã Thanh Bình Thịnh- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ CT: Trung cấp 

19. Đồng chí Đoàn Minh Cẩn - CT HND

Ngày sinh: 3/5/1966

Trình độ CT: Trung cấp.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 96.562
Online: 103