Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn hộ trên địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.132
  Online: 77