Nghị quyết về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Quân sự địa phương, ANTT-ATGT năm 2019


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.086
  Online: 30