Tờ trình về việc đề nghị thẩm định kết quả rà soát hộ nghè0, hộ cận nghèo năm 2019


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 95.024
    Online: 10