ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THANH BÌNH THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
  Thanh Bình Thịnh, ngày 08 tháng 01 năm 2020
                              DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THANH BÌNH THỊNH NĂM 2020
TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số ĐT Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Đạt BT Đảng ủy 02/02/1964 0915478203
2 Đoàn Ngọc Hường P. BT- CTUBND 04/11/1968 0915872841
3 Võ Khắc Thái P. BT Đảng ủy 20/10/1974 0968488966 KT đảng
4 Phan Thanh Tuấn P. BT - CT HĐND 16/11/1983 0946039038
5 Nguyễn Thị Thuyên VP Đảng ủy 15/02/1983 0949478985 VP đảng ủy
6 Đồng Thị Hiền VP Đảng ủy 29/04/1982 0941097528 VP, TC, KT, TG , DV Đảng ủy
7 Nguyễn Thị Long P. CT HĐND 20/10/1974 0985746491
8 Bùi Đình Sỹ P. Chủ tịch UB 13/07/1971 0946106845 Tiếp dân
9 Nguyễn Khắc Chiên P. Chủ tịch UB 10/08/1984 0911487259
10 Đinh Tiến Dũng P. Chủ tịch UB 26/10/1975 0968941975
11 Trần Thị Phúc CT. UBMTTQ 29/09/1973 0974723100
12 Nguyễn Thị Hoa Sen P. CT UBMTTQ 05/02/1983 0946501982 CT chử thập đỏ
13 Nguyễn Thị Hoa P.CT UBMTTQ 0986237029 CT chử thập đỏ
14 Nguyễn Thị Thu Hà CT. HLHPN 20/07/1982 0976991703
15 Lê Thị Thiệp P. CT HLHPN 08/10/1971 0944908742
16 Phan Thị Thoan P. CT HLHPN 24/01/1989 0986856766 Khuyến nông
17 Đoàn Minh Cẩn CT. Hội nông dân 05/09/1966 0912116750 Thũ Quỹ
18 Nguyễn Thị Minh Lương P. CT Hội nông dân 21/04/1968 0854075106 CT chử thập đỏ
19 Trần Thị Hương P. CT Hội nông dân 0388418981
20 Phan Thị Anh Thơ P. CT Hội nông dân 1973 0338757892 Thú y
21 Võ Tuấn Anh BT. Đoàn thanh niên 02/10/1990 0986938163
22 Nguyễn Thị Phượng P. BT ĐTN 28/04/1990 0931351766
23 Đinh Lê Thúy An P. BT ĐTN 0989277626
24 Phan Đình Khang CT. HCCB 23/03/1963 0984798685
25 Trần Văn Thành P. CT CCB 22/09/1953 0356929532
26 Trần Văn Hòa Trưởng CA xã 1982 0913638284
27 Nguyễn Bá Anh Trưởng CA xã 21/03/1960 0917109568
28 Nguyễn Bảo Trung Phó Trưởng CA xã
29 Trần Xuân Trình Phó Trưởng CA xã 0975712977
30 Nguyễn Phi Hùng Công an viên thường trực 0916726113
31 Đinh Văn Sâm CH Trưởng Quân sự 06/01/1982 0949012142
32 Nguyễn Văn Tạo P. CHT Quân sự 04/05/1981 0916934936
33 Nguyễn Khắc Hoàng P. CHT Quân sự 12/07/1993 0918166426
34 Nguyễn Thị Thu Hằng VP Thống kê (nội vụ) 18/10/1978 0953763793 P. CT công đoàn
35 Lâm Quang Ngọc VP Thống kê 19/03/1987 0914892286 Kiểm soát TT HC
36 Lê Thị Thanh Lành VP Thống kê  (nội vụ 08/07/1985 0976323512 Kiểm soát TT HC, tuyên giáo
37 Nguyễn Thị Hiên VP Thống kê 18/12/1984 0384423204
38 Nguyễn Minh Thịnh VP Thống kê (nội vụ) 26/01/1987 0913624906 VP Nông thôn mới
39 Trần Thị Vân VP Thống kê 28/02/1982 0974270974 Kiểm soát TT HC, VP Đảng ủy
40 Võ Tá Hoài Địa chính xây dựng  20/08/1964 0945655318
41 Phạm Xuân Hà Địa chính xây dựng  28/10/1978 0917281078
42 Phan Đức Kiên Địa chính xây dựng  0979658982
43 Phan Thị Sen Nông nghiệp Môi trường 17/08/1985 0982812136 VP Nông thôn mới
44 Đoàn Thị Thêm Nông nghiệp Môi trường 25/02/1987 0915996977
45 Lê Ngọc Quang Nông nghiệp Môi trường 21/01/1964 0977215970
46 Bùi Thị Yến Tài chính - Kế toán 02/09/1965 0915427402 KT trưởng
47 Đinh Thị Bình Tài chính - Kế toán 25/09/1971 0385037327
48 Đào Thị Hằng Tài chính - Kế toán 08/06/1985 0915478232 KT trưởng
49 Nguyễn Thị Đức Tài chính - Kế toán 22/07/1979 0364544687
50 Đặng Quang Gia Tài chính - Kế toán 0975536818 Thũ Quỹ
51 Phan Thị Hường Tài chính - Kế toán 16/03/1985 0987916385 VP Nông thôn mới
52 Nguyễn Đình Thuyết VH xã hội 02/12/1973 0912742644 Trang TTĐT
53 Phan Đăng Dũng VH xã hội 16/01/1976 0981535176 Truyền Thanh, Trang TTĐT
54 Đinh Thị Hợi LĐ - TBXH 06/04/1982 0912301383 Thủ Quỹ
55 Phạm Thị Thủy Chung LĐ - TBXH 11/02/1987 0987690948
56 Nguyễn Thị Nga LĐ - TBXH 25/07/1984 0935509983
57 Đoàn Mạnh Cường Tư pháp - Hộ tịch 30/01/1980 0914759822 Tiếp dân
58 Nguyễn Trọng Vinh Tư pháp - Hộ tịch 20/06/1985 0392691097 Tiếp dân
59 Phan Đăng Ba Cao tuổi
60 Hoàng Văn Đức Truyền thanh Đức Thịnh
61 Đoàn Xuân Châu Bảo vệ Đức Thịnh
62 Nguyễn Thị Mai Bưu điện Đức Thịnh
63 Nguyễn Thị Thủy Bưu điện Đức Thịnh
64 Trần Văn Ngụ Bảo vệ Thái Yên
65 Phan Thị Cảnh Bưu điện Thái Yên
66 Nguyễn Đức Quý Truyền thanh Đức Thanh
  Nguyễn Trọng Thịnh Bảo vệ Đức Thanh
67 Nguyễn Trọng Hữu Bưu điện Đức Thanh
68 Nguyễn Ngọc Hà HT trường TH Đức Thịnh 0912683511
69 Bùi Thị Thanh Hòa HT trường MN Đức Thịnh 0944903616
70 Đinh Văn Trường Trạm trưởng TYT Đức Thịnh 0977330030
71 Thầy truyền HT trường THCS Bình Thịnh 0918489399
72 Nguyễn Viết Hưởng HT trường TH Thái Yên 0916784123
73 Trần Thị Hiền HT trường MN Thái Yên 0369245424
74 Phan Thị Hà Trạm trạm YT Thái Yên 0912884404
75 Lê Hải Dương HT trường THCS Thanh Dũng
76 Nguyễn Thị Thu Hiền HT trường TH Đức Thanh 0945024389
77 Nguyễn Thị Mỹ Duyên HT Trường MN Đức Thanh
78 Phan Văn Hợi Trạm trưởng TYT Đức Thanh 0915218809
79 Bùi Xuân Trợ BT - thôn trưởng Quang Tiến 0387079905
80 Đoàn Hồng Nhung Trưởng thôn Quang Chiêm 0348147091
81 Đoàn Xuân Hiển BT -TBCTMT Quang Chiêm 0384270795
82 Nguyễn Văn Hiệp BT-TBCTMT Gia Thịnh 0976793856
83 Phan Đình Truyền Trưởng thôn Gia Thịnh 0975651836
84 Hoàng Ngọc Luận BT - Trưởng thôn Đồng Cần 0946106823
85 Nguyễn Đăng Tý BT - TBCTMTT Bình Định 0913536778
86 Nguyễn Đăng Khoa Trưởng thôn Bình Định 0352227929
87 Nguyễn Thị Thủy BT-TBCTMT Bình Hà 0986381911
88 Nguyễn Viết Tịnh Thôn trưởng Bình Hà 0984886721
89 Nguyễn Viết Biểu BT-TBCTMT Bình Tiến A 0836739017
90 Nguyễn Thị Nga Thôn trưởng Bình Tiến A 0354580550
91 Nguyễn Khắc Hoàng BT-TBCTMT Bình Tiến B 0848353163
92 Nguyễn Thị Niêm Trưởng thôn Bình Tiến B 0971923034
93 Nguyễn Viết Tuân BT - TBCTMT Bình Tân 0976946094
94 Nguyễn Văn Khánh Thôn trưởng Bình Tân 0355447754
95 Trần Thị Hòa BT -TBCTMT Xóm Mới 0838187113
96 Nguyễn Trọng Vị Trưởng thôn Xóm mới 0945077533
97 Phan Thị Thanh An BT-TBCTMT Đại Liên 0837964725
98 Phan Đình Sơn Trưởng thôn Đại Liên 0822055058
99 Đinh Sỹ Tùng BT-TBCTMT Đại Lợi 0377715277
100 Nguyễn Văn Kiên Trưởng thôn Đại Lợi 0978442179
101 Đặng Quang Chỉ BT -TBCTMT Thanh Trung 0356899027
102 Đoàn Văn Đạt Trưởng thôn Thanh Trung 0377677285
103 Đặng Quang Hoạch BT - TBCTMT Thanh Đình 0838187113
104 Đặng Quang Nam Trưởng thôn Thanh Đình 0336691114
 
  Người lập biểu TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
 
 
  Lê Thị Thanh Lành Đoàn Ngọc Hường
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 59.652
   Online: 489