Thực hiện kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức tập huấn Luật DQTV và Luật DBĐV.

Sáng hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2020 UBND xã Thanh Bình Thịnh tổ chức tập huấn Luật DQTV và Luật DBĐV

Về thành phần: Ở Huyện gồm: Ủy viên BCH huyện ủy phụ trách xã. Lãnh đạo, chỉ huy ban CHQS huyện.

Ở xã: TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, bí thư thôn trưởng thôn xóm, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, cán bộ SQDB...

Đ/C Lâm Quang Ngọc-VP UBND thông qua quyết định thành lập BCĐ

Đ/C Đoàn Ngọc Hường-PBT,CTUBND khai mạc, phát biểu giao nhiệm vụ lớp tập huấn

Đ/C Thiếu tá Nguyễn Văn Toại-Trợ lý DQTV Ban CHQS Huyện Thông qua nội dung cơ bản.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV

về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV

Đ/C Thiếu tá Trần Văn Tĩnh -Trợ lý Động viên tuyển quân Ban CHQS huyện thông qua

Nội dung cơ bản nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Đ/C Nguyễn Tiến Đạt-BTĐU kết luận, bế mạc lớp tập huấn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  233 người đã bình chọn
  Thống kê: 125.853
  Online: 161