HUYỆN ỦY ĐỨC THỌ

ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

                Số     CV/ĐU

 

 

 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 

 

Thanh Bình Thịnh ngày 24 tháng 4 năm 2023

                 CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ hè thu năm 2023.

 

 

 

 

Kính gửi:    - UBND xã, Ban chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2023.

- Uỷ ban MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể.

- Cấp uỷ các chi bộ Nông thôn.

- Bốn HTX dịch vụ Nông nghiệp.

 

Sản xuất vụ xuân năm 2023 đã thu được những kết quả phấn khởi đó là gieo cấy đạt 835,5ha = 100% diện tích. Cơ cấu bộ giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai từng địa bàn thôn xóm mỗi hộ sản xuất gieo cấy tối đa không quá 02 loại giống. Lúa vụ xuân trổ đúng lịch thời vụ 20/4/2023 (tiết cốc vũ), lúa tốt đồng đều, khã năng cho năng suất cao,tạo động lực để sản xuất vụ hè thu năm 2023.

   

     Thanh Bình Thịnh là xã có 2/3 hộ làm nông nghiệp. Sản phẩm chủ lực trong Nông nghiệp là lúa chất lượng cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi vụ sản xuất hè thu năm 2023. BCH Đảng Bộ họp ngày  26 /4/2023 quyết định một số nội dung sau:

 

        1.Giao nhiệm vụ cho UBND xã, Ban chỉ đạo sản xuất xây dựng đề án sản xuất đạt mục tiêu kế hoạch nghị quyết HĐND đề ra, tuyên truyền đến tận Nhân dân và hộ sản xuất. Nghiêm cấm các hộ để lúa tái sinh và bỏ hoang diện tích trong vùng quy hoạch sản xuất. Các hộ không có điều kiện để gieo cấy nhất thiết phải cho các cá nhân,tổ chức doanh nghiệp mượn đất để sản xuất ,không để lảng phí đất và làm bạc màu đất sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp tục lãnh đạo,chỉ đạo phá bờ thữa nhõ,thành bờ thữa lớn ,vận động nhân dân chuyển đổi và tích tụ ruộng đất ở các vùng phá bờ thữa nhỏ,thành bờ thữa lớn,để sản xuất cùng một loại giống chất lượng cao,sản xuất hữu cơ nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Vietgap.

 

2) Chỉ đạo 04 HTX dịch vụ Nông nghiệp, dịch vụ các loại giống tốt phù hợp với từng xứ đồng và thời gian sinh trưởng để thu hoạch trước ngày 10/9/2023 nhằm né tránh mùa mưa bão, dịch vụ đủ nước để  gieo cấy 100% diện tích theo quy hoạch.

 

3) Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm đề án sản xuất năm 2023 và công văn lãnh đạo,chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2023 của BCH Đảng bộ xã ban hành ngày 03/11/2022.

 

4) Cấp uỷ các chi bộ thường xuyên theo giỏi đôn đốc; tuyên truyền vận động nhân dân tại đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ hè thu với mục tiêu không có diện tích bỏ hoang và lúa tái sinh trong vùng quy hoạch sản xuất. Chỉ đạo Thôn trưởng lập biên bản các hộ vi phạm chủ trương, đề án sản xuất năm 2023.

 

5) Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ,các đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ ngày, tuần báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ để có giải pháp chỉ đạo kịp thời đạt kết quả cao nhất.

 Tổ chức thực hiện:

BCH Đảng bộ xã, yêu cầu UBND xã, Ban chỉ đạo sản xuất của xã, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cấp uỷ các chi bộ thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn này.

Công văn được quán triệt ,phổ biến đến tận các bộ,đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

 

        Nơi nhận:

           - Các Đ/C BCH Đảng Bộ;

           - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

           - Chủ tịch UBMTTQ xã;

           - Trưởng các Đoàn thể;Bí thư chi BộNT

          

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

                 

                    Nguyễn Tiến Đạt

 

 

                      

 

 

 

 

 

Ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.951
  Online: 56