Sau mấy tuần qua các thôn tập trung cao cho việc sản xuất hè thu 2023 và cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hôm nay các thôn lại tiếp tục ra quân tổng dọn VSMT, cắt tỉa hàng rào xanh, phát quang các tuyến đường lối xóm... duy trì các phong trào xây dựng NTM.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.130
  Online: 73