CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ ĐIỆN: - Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp Huyện; - Trưởng các phòng, ban, ngành; - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; - Giám đốc các HTX sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của BCĐ sản xuất NN huyện, hiện nay trà lúa gieo cấy chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà lúa gieo cấy muộn giai đoạn đẻ nhánh. Cây đậu giai đoạn phân cành - ra hoa. Nhìn chung các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, hiện nay trên các trà lúa đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại: Trưởng thành sâu cuốn lá vũ hóa rộ trên đồng ruộng từ ngày 05 - 07/7/2023, mật độ trung bình từ rải rác - 2 con/m2 , nơi cao 5-7con/m2 , cục bộ có những ruộng 10-15 con/m2 , tập trung ở các xã Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, An Dũng…trưởng thành xuất hiện trên tất cả các trà lúa. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành và ổ trứng xuất hiện rải rác; Bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý phát sinh mạnh trên các giống Bắc Thơm 7, BT09, Lai Thơm 6, tỷ lệ bệnh 7-15%, nơi cao 30- 50%, bệnh cấp 1, cấp 3; Chuột gây hại trên mạnh ở các ruộng gần bờ vùng, bờ thửa, trang trại, khu dân cư ... Dự báo Sâu cuốn lá nhỏ tuổi 1, tuổi 2 sẽ nở rộ trên đồng ruộng từ ngày 12- 15/7/2023 và có thể gây thành dịch trên diện rộng; Sâu đục thân sẽ gây hại làm dảnh héo cục bộ trên đồng ruộng từ ngày 15/7/2023 trở đi; Chuột tiết tục cắn phá gây hại trên các trà lúa; Bệnh nghẹt rễ vàng lá sẽ phát sinh phát triển mạnh trên các giống lúa thơm. Đồng thời trong thời gian tới ( từ nay - 15/7/2023) thời tiết tiếp tục nắng nóng, oi bức, nhiệt độ dao động từ 28 - 400C, gây khô hạn sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng - phát triển cây trồng vụ Hè Thu năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: - Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tình hình, diễn biến và phương thức phòng trừ các loại sâu bệnh trên cây trồng; - Phát động toàn dân kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng trừ quyết liệt sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ từ 25 con/m2 trở lên, thời gian phun thuốc từ ngày 12 - 17/7/2023. Kiểm tra ngắt ổ trứng và tiến hành phòng trừ sâu đục thân từ ngày 15/7 trở đi (phòng trừ các đối tượng sâu bệnh theo hướng dẫn kèm theo); - Bơm và điều tiết nước hợp lý cho các trà lúa tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; - Hợp tác xã nông nghiệp cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn để phục vụ bà con nông dân phòng trừ đạt hiệu quả. Đồng thời tổ chức bẫy chuột bằng bã sinh học, hóa học để hạn chế chuột gây hại nặngtrên đồng ruộng; - Cán bộ Nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở phối hợp với cán bộ Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ biễn biến các đối tượng sâu bệnh đặc biệt là: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh vàng lá di động… tham mưu các biện pháp chỉ đạo cho UBND xã để hướng dẫn cho bà con phòng trừ đạt kết quả cao.

2. Phòng NN&PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN phân công cán bộ xuống tận cơ sở để kiểm tra và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ có hiệu quả, đồng thời phối hợp với công ty thuốc tổ chức tập huấn cho bà con nông dân. Báo cáo diễn biến dịch bệnh, kết quả phòng trừ và tham mưu các biện pháp bổ cứu kịp thời về UBND huyện qua phòng NN&PTNT.

3. Trung tâm Văn hóa - TT huyện: tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin thường xuyên về tình hình diễn biến các đối tượng sâu bệnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kỉ thuật của ngành chức năng cho bà con nông dân thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đúng quy trình kĩ thuật.

4. Đề nghị các đồng chí UV BTV Huyện ủy phụ trách cụm, UV BCH Huyện ủy phụ trách xã, các phòng, ban, ngành phụ trách cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện, các Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo sản xuất huyện và các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất Hè Thu2023. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn, Chủ nhiệm các HTX NN, Ban chỉ đạo sản xuất huyện, phòng NN&PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN; và các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.096
  Online: 40