Chiều nay 1/8, xã Thanh Bình Thịnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; Trường ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cùng dự. Buổi sinh hoạt chuyên đề giúp mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi” lại vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để kịp thời “tự sửa”, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 152.804
    Online: 153