Chiều ngày 30/8, Chi bộ Đại Lợi - Đảng bộ Thanh Bình Thịnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu lực hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững manh”.

Đồng chí Cù Thị Mỹ Hiệp - Chủ nhiệm UBKT,  đ/c Phan Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, các đồng chí trong TV Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh  cùng về dự 

Chi bộ Đại Lợi có tổng số đảng viên là 55 đồng chí. Trong đó: Đảng viên nghỉ hưu 30 đ/c, đảng viên là thương binh, bệnh binh 10 đ/c, đảng viên nông thôn 25 đ/c, đến nay miễn sinh hoạt do sức khỏe yếu 14 đ/c; đi làm ăn xa 05 đ/c. Toàn thôn có 305 hộ; 1110 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo 06 hộ(1,9%), hộ cận nghèo 12 hộ(3,9%).

Trong thời gian qua cấp ủy chi bộ đã tăng cường quán triệt , triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp để đảng viên nắm bắt kịp thời các chủ trương hoạch định của Đảng, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó chi ủy chi bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát xem đây là xương sống của tổ chức Đảng và quyết định mọi thành công trong công tác chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ, giúp cho Chi ủy lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên.

Trên cơ sở đó Chi ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra , giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó; đi sâu vào  kiểm tra, giám sát việc, học tập các Nghị quết; chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Đảng; việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tham gia xây dựng khu dân cư mẫu, xã NTM kiểu mẫu, thực hiện công tác đảm bảo ANTT-ATXH trên địa bàn, năm 2022 và 2023 Chi bộ đã lập thủ tục tiến hành giám sát 02 đảng viên. Từ tháng 01/2022 đến nay chi ủy chi bộ đã tổ chức 02 cuộc sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đó là chuyên đề; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác đảng viên, chuyên đề; “Tự soi, Tự sửa” trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đảng viên qua tâm đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng.

Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ kịp thời tiếp thu, triển khai nội dung thông báo của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ về những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và xây dựng KDC mẫu; thực hiện quy chế Dân chủ trong huy động nguồn lực xây dựng các công trình, các hạng mục ở khu dân cư để tập trung chỉ đạo nhằm tập trung xây dựng hoàn thanh10 tiêu chí KDC mẫu năm 2023 góp phần cùng xã nhà xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu năm 2023.

Đảng viên Đinh Sỹ Cổn, Chi bộ Đại Lợi  thảo luận nhấn mạnh: Công tác Kiểm tra - Giám sát là tổ chức xương sống để duy trì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, nhằm phát huy sức chiến đấu, sức mạnh của đảng viên, của tổ chức Đảng. 

Đảng viên Nguyễn Văn Đức: Đối với công tác kiểm tra, giám sát tuyệt đối không được nể nang, né tránh, ngại va chạm... Chi bộ cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tạo nguồn kế cận cho tổ chức Đảng cơ sở.

Đồng chí Võ Khắc Thái - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh phát biểu, tránh quan niệm sai lầm cho rằng; "Giám sát là theo dõi, thẩm tra, thậm chí là xăm xoi, rình rập những việc làm của đồng chí mình tìm ra khuyết điểm để báo cáo cấp trên thi hành kỷ luật" mà kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, chỉ ra tồn tại để cá nhân và tổ chức đó kịp thời khắc phục, nếu sự việc xẩy ra nghiêm trọng thì cần có các hình thức kỷ luật ngăn chặn đảm bảo tính nghiêm minh của tổ chức Đảng.

Tại buổi sinh hoạt Chi ủy chi bộ cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác kiểm tra , giám sát như; đảng viên được phân công phụ trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa dành nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu văn bản, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, đảng viên làm công tác KTGS hầu như chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác KTGS, dẫn đến chi bộ còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoach kiểm tra, có lúc việc triển khai kế hoạch kiểm tra còn chậm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát chung của Đảng bộ xã.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao hiệu lực hiệu quả , chất lượng công tác kiểm tra , giám sát ở chi bộ Đại lợi đựợc các đảng viên cầu thị, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng nâng cao chất lượng KTGS chỉ ra tồn tại, hạn chế và đã đề ra 06 giải pháp khắc phục hạn chế, xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện cho thời gian tới.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt đ/c Phan Thanh Tuấn Phó - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhấn mạnh:

Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề kiểm tra, giám sát là những hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, là yêu cầu bắt buộc đối với các chi bộ. Do vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khắc phục những vấn đề tồn tại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.974
  Online: 45