Qua kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại xã Lâm Trung Thủy và Hòa Lạc, Đoàn đánh giá cao nỗ lực của 2 địa phương trong khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đoàn kiểm tra các chỉ tiêu cảu tiêu chi văn hóa tại xã Lâm Trung Thủy xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tại xã Hòa Lạc xây dựng xã NTM nâng cao.

Ngày 8/4,  UBMTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Lâm Trung Thủy và NTM nâng cao tại xã Hòa Lạc. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức.

Các tiêu chí xây dựng NTM do ngành Nông nghiệp phụ trách gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai); Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp); Tiêu chí số 17 (môi trường); Tiêu chí số 18 (chất lượng môi trường sống); Tiêu chí số 20 khu dân cư kiểu mẫu.

 UBMTTQ tỉnh kiểm tra, lấy ý kiến hài lòng của người dân và giám sát phản biện các tiêu chí của các Sở ngành đã đánh giá.

Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Lâm Trung Thủy báo cáo kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu đồng thời tiếp thu các ý kiến đề nghị khắc phục một số chỉ tiêu cảu các tiêu chí sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết các bản đồ quy hoạch thôn, công tác ứng dụng công nghệ thông tin thông minh vào các hoạt động văn hóa, sản xuất.

Đoàn khảo sát lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại các thôn xóm xã Lâm Trung Thủy.

Tại xã Lâm Trung Thủy, địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu. Theo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí cơ bản đạt. Trong đó: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 99,78%. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có 01 sản phẩm đạt Ocop 3 sao. Xây dựng mô hình sản xuất lúa theo quy trình ViệtGap 50 ha tại HTX Đồng Văn áp dụng cơ giới hóa và có liên kết chuỗi giá trị gắn an toàn thực phẩm. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm được thu gom tái sử dụng đạt 93%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 98,8%. 15/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Nguyễn Văn Thành - Trưởng đoàn , thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí nghành Nông nghiệp và PTNT kết luận buổi kiểm tra tại xã Lâm Trung Thủy.

Kiểm tra các mô hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Lạc.

Đối với xã Hòa Lạc, xây dựng NTM nâng cao các tiêu chí ngành nông nghiệp phụ trách cơ bản đạt. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 94,6%. 100% , công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm. Công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được đảm bảo. Có 01 sản phẩm đạt Ocop 3 sao, nhiều mô hình sản xuất có liên kết chuỗi sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm được thu gom tái sử dụng đạt 86,1%. Quy định vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 94%. 10/13 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Kiểm tra các chỉ tiêu văn hóa tại các nhà văn hóa cộng đồng xã Hòa Lạc xây dựng xã NTM nâng cao.

Tỷ lệ lấy ý kiến  hài lòng của người dân tại xã Lâm Trung Thủy và Hòa Lạc đạt theo quy định.

Ông Ngô Đình Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận chung tại buổi kiểm tra công tác xây dựng NTM nâng cao của xã Hòa Lạc.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao nỗ lực, kết quả của các địa phương trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã tiếp tục duy trì, củng cố và bổ sung một số tiêu chí. Đối với xã Lâm Trung Thủy tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông nông thôn, hệ thống mương thoát nước, xây dựng khu dân cư thông minh tại thôn Ngọc Lâm, ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa ở một số mô hình,..  Đối với xã Hòa Lạc: Bổ sung cây xanh, hàng rào xanh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa,   nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông ngõ xóm, xây dựng 3 thôn Thượng Lĩnh, Đông Xá, Thượng Tiến đạt Khu dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ giữa các cụm dân cư chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nước sạch tập trung chưa cao. Đoàn cũng yêu cầu cả 2 địa phương cần quan tâm, rà soát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân để kịp thời giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị: BCĐ NTM xã Lâm Trung Thủy và Hòa Lạc tiếp thu, triển khai, bổ sung các nội dung mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, quyết tâm hoàn thành trước khi Hội đồng thẩm định, đánh giá xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh bỏ phiếu công nhận.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.045
  Online: 79