Thực hiện chương trình công tác đoàn và phòng trào thanh niên năm 2023. Trong tuần BCH Đoàn xã đã tổ chức các phần việc.
* Hỗ trợ tháo dở hộ gđ bà Trần Thị Phương thôn Trung Thành làm nhà ở của bộ công an.
Có thể là hình ảnh về 10 người và bãi để gỗ
Có thể là hình ảnh về 11 người và bãi để gỗ
Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 10 người và bãi để gỗ
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.050
  Online: 76