Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Đức Thọ sẽ được bắt đầu vào ngày mai 01/7/2021.

Cuộc tổng điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện theo quyết định 307 ngày 27-2-2020 của Thủ tướng; được tiến hành trên phạm vi cả nước. Trong đó, giai đoạn 2 sẽ tập trung thu thập các thông tin của khu vực hộ kinh doanh cá thể không hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành địa phương.
Trước đó, trong giai đoạn 1 từ ngày 1-3 năm nay, Ban chỉ đạo huyện cũng đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 59.663
Online: 128