Xã Thanh Bình Thịnh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy, chính quyền Xã Thanh Bình Thịnh đã bắt tay triển khai ngay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương, đảm bảo các bước theo đúng quy trình Luật định. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của xã; xây dựng và ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; thành lập các Tiểu ban tuyên truyền, đảm bảo ANTT, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; các Tiểu ban cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ: 14 Ban bầu cử ở 14 Đơn vị bầu cử trên địa bàn xã cũng đã được thành lập đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt thôn, xóm, lồng ghép vào các Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ Xã Thanh Bình Thịnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 28 đại biểu.

Đến thời điểm hiện tại các thôn trên đại bàn xã đã thực hiện trang trí tại các khu vực bỏ phiếu

Thôn Gia Thịnh chuẩn bị cho công tác bầu cử

Đơn vị Bình Tân

Khu vực Thanh Đình

Công tác chuẩn bị của thôn Đại Lợi

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã VThanh Bình Thịnh sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.636
    Online: 435