ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

*

Số: 06/CV-NTM

“V/v chuẩn bị các nội dung đón đoàn

kiểm tra, thẩm định xây dựng khu dân cư

NTM  kiểu mẫu”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

 

 

Kính gửi:      - Các đ/c ĐUV phụ trách các thôn;

                     - Các đoàn thểphụ trách các tua tuyến;

                     - Ban phát triển NTM các thôn;

                    

Căn cứLịch kiểm tra của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 24/6/2023 (Thứ 7) đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ về đánh giá, thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Thanh Bình Thịnh.

Ngày 20/6/2023 BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo các đơn vị thôn xóm, các tổ chức đoàn thể thực hiện các nội dung để đón đoàn kiểm tra. BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đề nghị các tổ chức, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

* Đối với Ban phát triển 14/14 thôn: Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh, thu gom rác thải, chú ý xử lý các điểm có tro đốt trên các tuyến đường, vệ sinh khuôn viên NVH và khu thể thao thôn, vận động các hộ sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, phân loại rác tại hộ…

* Đối với các thôn Xóm Mới, Bình Tiến A, Bình Tiến B: Ngoài các nội dung như trên, Ban phát triển thôn hoàn thành các nội dung đoàn kiểm tra của tỉnh về bổ cứu để đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.Quan tâm vận động các hộ sắp xếp đồ đạc gọn gàng, chỉnh trang công trình phụ trợ, phân loại rác, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ.Vận động các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo môi trường.Khắc phục các hố xử lý nước thải sai kỹ thuật để hoạt động hiệu quả. Bổ sung, thay thế bảng biển pano áp phích, các tuyến đường chính để làm nổi bật cảnh quan.

* Đối với các tổ chức đoàn thể của xã

- Các đoàn thể phối hợp với Ban phát triển các thônchịu trách nhiệm dọn vệ sinh, cắt cỏ, thu gom rác thải trên các tuyến đường tự quản đã được phân công.

- Nếu đoạn đường nào chưa đảm bảo sạch sẽ, còn tình trạng rác trên tuyến đường và bị đoàn kiểm tra phê bình thì tổ chức đoàn thể đó chịu trách nhiệm trước BCĐ xây dựng nông thôn mới xã.

Lưu ý: Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn quan tâm đôn đốc các thôn thực hiện tốt các nội dung trên, hoàn thành trước ngày 24/6/2023.

Nhận được công văn đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu trực NTM xã.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO NTM

PHÓ BAN

 

 

 

Võ Khắc Thái

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.948
  Online: 64