Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1813/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung:

"Theo quy định hiện hành, người đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tuy nhiên những người đã hưởng lương hưu trí hàng tháng từ ngân sách nhà nước thì không được hưởng chế độ này. Đây là vấn đề cử tri bức xúc bởi vì Luật  Bảo hiểm xã hội quy định nguyên tắc đóng - hưởng cho nên quy định những người đã hưởng lương hưu hàng tháng không được hưởng trợ cấp xã hội khi đi 80 tuổi trở lên là không hợp lý. Xin Bộ trưởng cho biết cơ sở nào để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ ban hành quy định với nội dung như trên”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

Căn cứ vào điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Người cao tuổi đã nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bao hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách “trợ giúp xã hội” đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập (như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội) hàng tháng nhằm hỗ trợ để người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách ưu đãi người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và trân trọng cảm ơn Đại biểu Quốc hội đã quan tâm đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Thanh niên.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
9 người đã bình chọn
Thống kê: 131.798
Online: 171