UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TÙNG CHÂU BAN THƯỜNG TRỰC Số: 05 /MTTQ “ V/v hưởng ứng lời kêu gọi “ Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19” CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Tùng châu, ngày 31 tháng 04 năm 2020 Kính gữi : - Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn xóm. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm COVID -19 . Để chủ động phòng chống dịch trong thời gian tới. Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã yêu cầu Các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn xóm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 của Ban chỉ đạo xã bằng cách thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường nơi sinh sống, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, không tụ tập đông người, khoảng cách nói chuyện với nhau cách 2m,khai báo y tế cá nhân. Ban công tác mặt trận thôn xóm nắm bắt các công dân từ ngoài địa phương về cư trú tại khu dân cư để tuyên truyền vận động công dân khai báo y tế và thực hiện nghiêm các nội dung cách ly tại nhà. Thường xuyên nắm bắt các hộ gia đình có đám đình cưới hỏi, ma chay để động viên không mời khách trong thời điểm hiện nay. Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 của Thủ tướng chính phủ và Ủy ban Mặt trận Trung ương, Tỉnh và Huyện. Ủy ban Mặt trận xã đã phát động mỗi cán bộ, công chức ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương. Trong thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thiết tha kêu gọi toàn thể nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã phát huy truyền thống đoàn kết “ Tương thân tương ái “ Thương người như thể thương thân của dân tộc với tình cảm sâu sắc và phát huy trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, chung tay, đồng sức, đồng lòng tham gia hưởng ứng quyên góp để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch bệnh, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên , hội viên tham gia hưởng hướng lời kêu gọi “ Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid -19 ”hiệu quả. Uỷ ban MTTQ xã trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của toàn thể cán bộ , Đảng viên, nhân dân trong toàn xã và cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.. Rất mong nhân dân xã nhà phát huy tinh thần trách nhiệm cùng phòng, chống dịch covid -19 hiệu quả. TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Nguyệt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
   6 người đã bình chọn
   Thống kê: 119.527
   Online: 172