ỦY BAN NHÂN DÂN

TÙNG CHÂU

 

   Số: 06/TB -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

Tùng Châu, ngày 21 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ

Về việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm

 

 Kính gửi: Toàn thể cán bộ và bà con nhân dân

 

Thực hiện hướng dẫn số 08 của UBND xã Tùng Châu ngày 08/02/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Vậy BCĐ triển khai một số nội  dung sau:

- Do ảnh hưởng thời tiết khí hậu khắc nghiệt rét đạm rét hại kéo dài, ảnh hưởng tới đàn vật nuôi trên địa bàn .

Khuyến cáo bà con chăn nuôi gia cố, dùng bạt che chắn chuồng trại, chăn nuôi kín gió, không bị mưa tạt, những ngày nhiệt độ xuống quá thấp dưới 13% thì tuyệt đối không được chăn thả gia súc ra ngoài mà nuôi nhốt tại chuồng, cho uống nước ấm pha muối, bổ sung thêm thức ăn tinh cho trâu bò, chủ động nguồn thức ăn thô xanh dự trử cho đàn trâu bò như:  rơm rạ, ngô sinh khối.

Vệ sinh chuồng trại khô ráo.

Trên đây là một số nội dung kính mong bà con thực hiện tốt để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình mình.

 

                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                      P. CHỦ TỊCH

 

 

                                                      Đậu Thanh Tịnh

văn hóa xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  3 người đã bình chọn
  Thống kê: 87.891
  Online: 57