Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ vừa ban hành Quyết định số 5360 ngày 30 tháng 10 năm 2018 về chính sách khuyến khích thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020.

Theo đó các tổ chức, hộ gia đình tham gia đầu tư phát triển kinh tế vườn, trồng mới cây ăn quả, lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, xây dựng nhà lưới đảm bảo qui mô về diện tích và số lượng và yêu cầu kỷ thuật giai đoạn 2018-2020 sẽ được hưởng chính sách này.Trong đó sẽ hỗ trợ 10.000đ/cây ăn quả, đối với những vườn trồng mới, đồng nhất một loạt cây ăn quả có diện tích tối thiểu 500m2; hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, vườn có diện tích từ 1000m2 đến dưới 3000m2, mức hộ trợ 5 triệu/vườn, vườn có diện tích trên 3000m2, mức hỗ trợ 10 triệu/vườn ; hỗ trợ xây dựng nhà lưới phục vụ sản xuất rau, hoa, cây cảnh, có qui mô diện tích trên 500m2, mức hỗ trợ 30 triệu/ nhà lưới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.146
  Online: 90