Năm 2018 xã Đức Thanh phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới. Được nhân dân đồng tình ủng hộ hiến đất, hiến tài sản trên đất để xây dựng Hệ thông giao thông nông thôn!

                  XÃ ĐỨC THANH
BAN CHỈ ĐẠO XDNTMXÃ ĐỨC THANH
     
 
DANH SÁCH
CÁC HỘ GIA ĐÌNH HIẾN ĐẤT, HIẾN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
                 
TT Tên thôn Số hộ Hiến đất Hiến tài sản trên đất Ghi chú
Đất vườn ở m 2 Đất Nông nghiệp m2 Hàng rào xây (mét) Cổng xây
(Cổng)
Công trình phụ trợ (mét)
                 
1 THANH TRUNG 88 1070 3514 833 21 0  
2 THANH ĐÌNH 136 2191 1461 1749 14 2  
3 ĐẠI LỢI 79 2816 1458 755 10 0  
4 ĐẠI LIÊN 133 2463 1215.3 538 10 0  
5 XÓM MỚI 60 2749 0 398 5 0  
Tổng cộng: 496 11289 7648.3 4273 60 2  
               
 
LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
 
 
 
 
Nguyễn Minh Thịnh Nguyễn Tiến Đạt
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  554 người đã bình chọn
  Thống kê: 135.784
  Online: 53