NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Gửi đến Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn tại mục Phản ánh kiến nghị;

- Gửi qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn tại mục Phản ánh kiến nghị;

- Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.888;

- Gửi qua hộp thư điện tử: phananhkiennghi@hatinh.gov.vn.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh hiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

 - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

 - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐIỆN THOẠI

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 18tháng 6năm 2019của Ủy ban nhân dân tỉnhHà Tĩnh)

 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị

 

Tên cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị:…..…………………….........................................……….…....

 

Địa chỉ:…….………………………………………………………................................................…………….

 

Số điện thoại:………………………………..….………………..............................................……………..…

 

Email:……………………………………………………………........................................………………........

 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………….................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................

 

…………………………………………………………………………………………….....................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................

 

.………………………………………………………………………………………………................................

 

.……………………………………………………………………………………………....................................

 

Số điện thoại gọi đến:………………………

Thời gian phản ánh, kiến nghị:…..giờ……. phút…..ngày……tháng….năm …..

Cán bộ tiếp nhận điện thoại

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                               Đại diện tổ chức, hoặc cá nhân

                               trực tiếp phản ánh, kiến nghị

                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 PHIẾU PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRỰC TIẾP VỀ

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18  tháng 6năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị

 

Tên cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị:…..…………………………………….......................................

 

Địa chỉ:……………………..……………………………………..............................................………….…….

 

Số điện thoại:………………………………………………………….............................................…………..

 

Email:…………..……………………………………………………..............................................……….…...

 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

 

…………………….....................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.101
  Online: 49