ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

***

Số: 07/CV-NTM

V/v tập trung thực hiện các nội dung bổ cứu của VP NTM tỉnh về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

 

         

 

Kính gửi:   

- Các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn;

- Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn.

 

Thực hiện các nội dung bổ cứu của VPĐP Nông thôn mới tỉnh tại cuộc kiểm tra ngày 24/6/2023, thời gian vừa qua các thôn Bình Tiến A, Bình Tiến B, Xóm Mới đã tập trung thực hiện các nội dung bổ cứu. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 3 khu dân cư Bình Tiến A, Bình Tiến B, Xóm Mới đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đề nghịcác đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Ban phát triển các thôn tiếp tục tập trung cao các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Yêu cầu các thôn nhất là các thôn chưa đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu tập trung huy động nguồn lực vận động nhân nhân xây dựng NTM:Làm đường giao thông, mương thoát thải, thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên NVH và khu thể thao thôn, vận động các hộ chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, thực hiện 5 không 3 sạch, xóa bỏ vườn tạp, phân loại xử lý rác tại hộ, lắp đặt hố xử lý nước thải sinh hoạt.

- Các thôn Xóm Mới, Bình Tiến A, Bình Tiến B: Ngoài các nội dung như trên, Ban phát triển thôn hoàn thành các nội dung đoàn kiểm tra của tỉnh về bổ cứu để đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- Đề nghị các thôn tổ chức thực hiện các nội dung công việc và thường xuyên gửi hình ảnh để báo VP NTM tỉnh.

- Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn, mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm đôn đốc, hỗ trợ các thôn thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu trực NTM xã.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO NTM

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.936
  Online: 51